Për ne


Ndërmarrja prodhuese 'Metali' është themeluar në vitin 1989 në Prishtinë.

Veprimtaria e ndërmarrjës është prodhimi dhe përpunimi i strukturave metalike të bazuara në fusha të ndryshme si: ndërtimtari, termodinamikë, përpunime makinerike, prodhim të komponentëve për nevoja të industrisë, si dhe punë të ndryshme sipas kërkesave të klientëve.

Ndërmarrja ka infrastrukturë moderne përfshirë këtu: ambientet prodhuese, makineritë dhe mjetet tjera, të cilat mundësojnë ushtrimin profesional të veprimtarisë.

Stafi ynë është profesional dhe i shkolluar sipas standardeve ndërkombëtare.

Jemi në shërbim të tregut vendor, regjional dhe atij ndërkombëtar.

Ne synojmë të krijojmë një imazh pozitiv për produktet tona, duke punuar me korrektësi dhe profesionalizëm.