Adresa

Zona industriale, pn
10000, Prishtinë
Republika e Kosovës

Telefoni

Linja fikse: +381 38 601 120
Faxi: +381 38 601 121

E-maili

metali.pr@gmail.com