KONSTRUKSIONE METALIKE

BM Kabana

Fabrika e përpunimit të mermerit "BINNI"

PO-FIX Konstruksion nga çeliku

Intersteel Kontruksion i çelikut

Marketing & Distribution Konstruksioni nga çeliku

GAP PRO-TECH Konstruksioni nga çeliku

Uji i Alpeve Konstruksioni nga çeliku

Autosalloni Baki Konstruksioni nga çeliku

Fabrika e Mobileve Lesna

Fabrika e Mobileve Binni