TË TJERA

Obelisku LetGo

Logo 3D nga çeliku për firmën Tregtia

Kallëpe për eksport në tregun austriak

Obelisku "Adem Jashari"

Punë të veçanta

Baza çeliku për tavolina

Pompa e benzines "Vicianum:

Silosi për përpunimin e drurit

Aksesor

Depozitë Karburanti

Depozitë Karburanti 5000 L

Barikada Çeliku

Barriera rrugore